Anasayfa / Yazılım / Skype’ta çoklu hesap açma (Birden fazla hesap açmak)
1367466660_coklu[1]

Skype’ta çoklu hesap açma (Birden fazla hesap açmak)

Skype’ta birden fazla hesabý nasýl açarým diyorsanýz, çözümü haberimizde!

Bildiðiniz gibi dünden itibaren Windows Live Messenger artýk kaldýrýldý ve yerini Skype aldý. Skype kullanan kullanýcýlar bu durumdan çok rahatsýz olmasa da MSN’den baþkasýný kullanmayan birçok kiþi Skype konusunda oldukça zorlandý. Ne kadar ayný özellikleri Skype’da bulsalar da MSN’nin saðladýðý bazý avantajlar Skype’ta yok. Bunlardan biri de çoklu oturum açma.

Aslýnda MSN’de de çoklu oturum açma yoktu ama MSN Plus gibi bazý araçlarla bu mümkün oluyordu. Plus ayný uygulamayý Skype’da yapmýyor. Ancak bu durum Skype’ý çoklu açamayacaðýnýz anlamýna gelmez.

 

Kuracaðýnýz bir küçük program ile birden fazla Skype hesabýný ayný bilgisayarda açmanýz mümkün. Bu araç, Çoklu Skype Açma (Multi Skype Launcher). Þimdi sizlere bu aracý nasýl kurup Skype’ta çoklu hesap açabileceðinizi anlatacaðým.

Ýlk önce buradan bu programý indiriyoruz. Çoklu Skype Açma -Multi Skype Launcher

Program kurulduktan sonra ekran açýlýyor. Ekranda bulunan add butonuna týklýyoruz. Burada çýkan ekrana Skype hesabýnýzý ve þifrenizi yazýp tamam diyorsunuz. Bu yöntemle istediðiniz kadar hesabý ekliyorsunuz.

1367465851_multi-skype-launcher-01-700x532-kopyala

Daha sonra Skype açmak istediðinizde bu programý açýp açmak istediðiniz hesabýn üstüne çift týklýyorsunuz. Böylece ikinci Skype penceresi açýlýyor.

1367465874_skype1

Ayrýca Skype’ta da bir ayar yapmanýz gerekiyor. Skype penceresinde bulunan araçlar > seçenekler de bulunan ayarlardan Skype’ý Windows ile birlikte baþlat seçeneðini kaldýrmalýsýnýz.

1367465903_multi-skype-launcher-04-625x535-kopyala

Bu konuyla ilgili anlamadýðýnýz yerler olursa yorum bölümünden sorarsanýz elimden geldiðince yardýmcý olmaya çalýþýrým.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Email Yahoo Messenger Blogger Evernote More...

Pc & Sistem Uzmanligi ve Teknolojiye Dair Herşey..

↑ Grab this Headline Animator

Hakkında admin

Bakmak İstermisin ?

1370772403_google[1]

Akıllı telefonunuzun kilidini gülerek açın!

Google’ýn yeni aldýðý patent, telefonunuzun kilidini yüzünüdeki deðiþik ifadelerle açmanýzý saðlýyor. Teknolojinin geliþmesi ile bütün ...

Bir Cevap Yazın